CZYM JEST ZŁOTY WIEK SPORTOWY?

W życiu każdego z nas występuje pewien ,,magiczny czas’’, w którym aktywność fizyczna daje zwykle najwięcej radości, a ogólna sprawność ruchowa jest na wysokim poziomie. Ten okres w dorastaniu nazywa się Złotym Wiekiem Sportowym lub Złotym Wiek Motoryczności.
Według lekarzy, psychologów i specjalistów z dziedziny sportu jest to czas pomiędzy 9. a 12. rokiem życia, kiedy dziecko jest w kwiecie wieku. Dlaczego ten etap jest tak wyjątkowo istotny i jakie niesie ze sobą korzyści?
– przede wszystkim dziecko potrafi już się samodzielnie poruszać, ma opanowane własne wzorce ruchowe i funkcjonuje niemal jak osoba dorosła (młodsze dzieci dopiero wkraczają w etap samodzielności, natomiast u starszych nastolatków zwykle pogarsza się koordynacja ruchowa, a poziom sprawności spada, co ściśle związane jest z okresem dojrzewania).
– rodzi się u dziecka zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi, wzrasta poziom motywacji, zaangażowania i rywalizacji, co jest kluczowym elementem w dalszych etapach rozwoju
– zdolności motoryczne dziecka wkraczają na kolejny poziom – rozwija się szybkość, zwinność, myślenie przestrzenne i radość z treningu
– wykorzystując Złoty Wiek Motoryczności, powinno się położyć nacisk na budowę siły, szybkości, mocy i zwinności ruchowej, aby wykrzesać z dziecka pełen potencjał sportowy

Pamiętajmy jednak o tym, a by WYKORZYSTAĆ ten etap w rozwoju dziecka. Zaszczepienie zamiłowania do aktywności ruchowej, dużo wsparcia ze strony rodziców i opiekunów oraz wspólna radość z kolejnych, małych sukcesów już na zawsze zostaną w mentalności dziecka. Z drugiej strony, przegapienie Złotego Wieku Motoryczności może skutkować wieloma problemami w przyszłości:
– brak aktywności fizycznej w młodzieńczym wieku spowoduje z pewnością niechęć do uprawiania sportu w przyszłych latach (z czego może wynikać większa podatność na potencjalne choroby i kontuzje)
– może przyczynić się do niższej samooceny poprzez brak wiary we własne możliwości i osiągnięcia (sukcesy sportowe w młodszych latach są jednym z elementów budujących charakter dorosłego człowieka)
– brak wsparcia, odpowiedniego podejścia i zaangażowania rodziców / opiekunów / trenerów może skutkować wieloma kompleksami, niepewnością, a nawet utrudnionymi relacjami w kontaktach społecznych.

Ćwicząc na co dzień z dziećmi w różnym przedziale wiekowym, osiągnęliśmy wspólnie wiele sukcesów, zarówno sportowych jak i zdrowotnych. Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu masz pewność, że Twoje dziecko znajdzie się pod profesjonalną opieką trenerską.